WiFi -7 Geliyor...

WiFi-7 ile Gelecek Yeni Özellikler ve İyileştirmeler anlatılmıştır.

13 Mayıs 2022 Cuma

WiFi-6E den hemen sonra ilan edilen ve bu yıl standartları açıklanacak olup 2024 yılında piyasaya sunulacak olan WiFi-7 standardı 802.11be kodu ile tanıtılacak ve 6Ghz de çalışacaktır.

WiFi-6 da olduğu gibi WiFi-7 de de MU-MIMO desteği sunulacak. WiFi-6 da 8x8 UL/DL MU-MIMO mevcut iken WiFi-7 de 16x16 UL/DL MU-MIMO olacak. Veri akışında yüksek performans sağlayan MU-MIMO, WiFi-7 teknolojisinde 16 cihaza kadar destek sunulacak.

WiFi-7 yine WPA3 standardını destekleyecek ve WiFi-6 da 80MHz+80MHZ olan Kanal Bant Genişliği , WiFi-7 de 320MHz değerine ulaşacak. (komşuluksuz 160+160)

WiFi-7, WLAN throughput değeri 30 Gbps olarak çok düşük gecikme garanti edecek ki bunu başarmak için teknololji hem fiziksel katmanda hem de MAC katmanında modifikasyonlar yapacak.

Veri Transfer Hızı teorik 46Gbps pratikte 30Gbps full-bandwidth kanalı 6, çoklu lullanıcı için spatial stream sayısı 16 olacaktır.

WiFi-6 da herbir kullanıcı sadece kendilerine atanmış RU lara paket gönder-al yapabiliyorlardı. WiFi-7 Multi-RU özelliği sunarak bir kullanıcıya çoklu RU atayabiliyor. Ayrıca küçük RU lar ile büyük RU lar kombine edilerek birleştirilebiliyor. Önceki sistemlerde 242 tone dan az olan küçük RU lar ancak küçük RU lar ile ve 242 tone dan büyük olan  büyük RU lar ancak büyük RU lar ile birleştiilebiliyordu.

Multi-Link Mekanizması ile mevcut spektrum kaynakları daha etkin kullanılacak olup multi-link aggregation , multi-link erişim ve iletim geliştirilmiştir.

WiFi-7 ile cihazlar alternatif Multi-Link özelliği ile otomatik  kanal taraması yapar ve en verimli kanalı kullanır. Linkleri aynı anda kullanabilirken aynı zamanda linkler arası otomatik geçiş yapar.

Ayrıca preamble puncturing olarak bilinen özellik kanalları birleştirip tek bir kanalmış gibi kullanmanızı sağlar. Örneğin 40MHz ile 80MHz ir birleştirip 120MHz tek bir kanal olarak kullanabilir. Yani, 320 MHZ kanalı (160+160) yada (80+160) olarak birleştirerek gerçekleştirebilir.

Multi-AP özelliği geliştirilerek İnterferans yayın bozucu etkileşimler iyileştirilecektir. Kullanılacak iyileştirilmiş metodlar koordine edilmiş C-OFDMA, koordine edilmiş SR (CSR), koordine edilmiş beamforming BF (CBF) ve joint transmission JXT dir.

5,9GHz-7,1GHz bandındaki kanalların yerleşiminin gösterildiği  şekilde görüleceği gibi yüksek frekanslarda Çoklu Kullanıcılar için daha hızla veri transferi sağlanır.