Çevre Yaklaşımı


ESKİNET ÇEVRE YAKLAŞIMI

 

Günümüzde işletmeler çevreyi korumayı, stratejilerin bir parçası olarak kabul etmektedirler. Birçok işletme, hükümetler, müşteriler, çalışanlar ve rakiplerin baskıları ile etkin çevre yönetimi uygulamaya zorlanmaktadırlar. Bunlara ek olarak işletmeler önleyici çevre yönetimi stratejileri ve performans arasındaki ilişkiyi görmeye başlamışlardır. Ayrıca, işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmeleri için etkin çevre yönetimi stratejilerine uyum sağlamaları gerektiği konusunda önemli bulgular ortaya çıkmaktadır.

 

Sonuçta, etkin çevre yönetimi stratejilerinin işletmelerce uygulanmasının kolay bir iş olmadığı, bu stratejilerin başarılı bir şekilde uygulanması için tepe yönetiminin desteğinin ve tüm örgüt çalışanlarının katılımının gerekli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu yaklaşımın geliştirilmesinde işletmeler, hükümet, devletin resmi kurumları, üniversiteler ve sektörün ileri gelen kuruluşlarının işbirliği içinde olması gerekmektedir.

 

Yukarıda verilen alıntı açıklamalar ışığında kuruluşumuz aşağıdakileri ana sözleşmesinin eki olarak düşünmektedir;

 

1. Yönetim ve tüm çalışan kadrosu ile Eskinet, tüm faaliyetlerinde çevre etkilerine hassas davranacaktır.

 

2. Üretmiş olduğu ürün ve hizmetler ile pazara sunmuş olduğu tüm ürünlerde çevre etkileri öncelikli olarak kontrol edilerek, mümkün olan en düşük etkili ürünler seçilecektir.

 

3. Yurt içi ve yurt dışı tüm tedarikçilerini de özenle seçen kuruluşumuz, bu kurum ve kuruluşların da üretmiş olduğu hizmet ve ürünler için aynı özenle yaklaşacaktır.

 

4. Kuruluşumuz tüm personeli ve aileleri de dahil olmak üzere ilişkili bulunulan tüm bireyleri Dünya üzerinde “En Düşük Ayak İzi” bırakmaya teşvik edecektir.

 

5. Teknoloji ürünlerinin doğası gereği barındırdığı geri dönüştürülemeyen atıkların da ürünlerimizde en az düzeyde bulunması yönünde sürekli çalışma yaparak ve uluslararası kabul görmüş standartları takip edecektir.

 

6. Ürünlerin yaşam döngü kontrolünü yaparak imalinden imhasına kadar olan süreçlerde finansal olarak teşvik edici şekilde davranacaktır.

 

7. Yıllarca yanlış olarak tek başına yeşili korumanın çevreyi korumak anlamına gelmediği tezinden yola çıkarak, hem yeşili korumayı hem de çevre için daha az atık üretimini teşvik edecektir.

 

8. Kuruluşumuz tüm yatırımlarında Kalite-Fayda-Maliyet ilişkisinin yanı sıra Çevre unsurunu da dikkate alacak, gerektiğinde daha yüksek maliyetli olan çevre dostu teknolojileri seçecektir.

 

9. Kuruluşumuz çalışma alanı teknoloji konusunun doğası gereği farklı binlerce ürün ile çalışmaktadır. Bunlar arasında tercihini her zaman kombine cihaz ve çözümlerden yana kullanacaktır. Daha az donanım ile daha çok iş yapma mantığını hem pazara hem de kullanıcılara vermek için çalışacaktır.

 

Adımız teknoloji alanında kalite güvenin simgesidir. Bu nedenle verdiğimiz her söz bizim için yapılmış sözleşme niteliğindedir. Buradan yola çıkarak çevre için yayınladığımız bu deklerasyonu özenle uygulayacağımıza SÖZ VERİYORUZ.

 

ESKİNET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ